Първа резитба на наследника на Стария бряст

На 22 март 2018 г., в една много снежна първа пролет, заедно с директорите на Горските стопанства на Сливен и Твърдица, директора на Регионалното управление на горите и ДПП Сините камъни, направихме първата резитба за оформяне на короната, с което  да му се даде „старт в живота“ и да пребъде за поколенията!