Архангела

Местност „Карандила“

Извор „Архангела“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
РезултатМерна единица
Цвятприемливприемлив
Вкусприемливприемлив
Мирисприемливприемлив
Мътност<1.5<1mg/l
Активна реакция6.5-9.58.08pH
Електропроводимост2000574µS/sm-1
Манган507µg/l
Амониев йон0.500.009mg/l
Нитрити0.500.021mg/l
Нитрати50<4.4mg/l
Желязо200<5µg/l
Фосфати0.50.1mg/l
Хлориди25011.9mg/l
Перманганатна окисляемост50.32mgO2/l
Обща твърдост124.57mg ekv/l
Магнезий8031mg/l
Калций15097mg/l
Сулфати25051mg/l
Цинк4.0-mg/l
Флуор<1.50.25mg/l
Алуминий200<100µg/l
Мед2<0.1mg/l
Никел20<20µg/l
Хром50<50µg/l
Цианиди50<10µg/l
Олово10<10µg/l
Колиформи0/100<1KOE/ml
Ешерихия коли0/10013KOE/ml
Ентерококи0/100<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100-KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4-mg/l