Кафеджийски кайнак

Местност „Моллова курия“

Кафеджийски кайнак

 

ПоказателМаксимална
допустим
стойност
РезултатМерна единица
Цвятприемливприемлив
Вкусприемливприемлив
Мирисприемливприемлив
Мътност<1.51mg/l
Активна реакция6.5-9.57.38pH
Електропроводимост2000604µS/sm-1
Манган5039µg/l
Амониев йон0.50-mg/l
Нитрити0.50-mg/l
Нитрати50-mg/l
Желязо200-µg/l
Фосфати0.5-mg/l
Хлориди250-mg/l
Перманганатна окисляемост5-mgO2/l
Обща твърдост12-mg ekv/l
Магнезий80-mg/l
Калций150-mg/l
Сулфати250-mg/l
Цинк4.0-mg/l
Флуор<1.5-mg/l
Алуминий200-µg/l
Мед2-mg/l
Никел20-µg/l
Хром50-µg/l
Цианиди50-µg/l
Олово10<10µg/l
Колиформи0/100>100KOE/ml
Ешерихия коли0/10059KOE/ml
Ентерококи0/100>100KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100-KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4-mg/l