Кендаловата чешма

Местност „Айвълъ Дере“

„Кендаловата чешма“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.50.5<1mg/l
Активна реакция6.5-9.57.227.18pH
Електропроводимост2000574572µS/sm-1
Манган5069µg/l
Амониев йон0.500.0380.021mg/l
Нитрити0.500.031<0.007mg/l
Нитрати5031.611.6mg/l
Желязо200192173µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди2502223mg/l
Перманганатна окисляемост50.960.32mgO2/l
Обща твърдост123.964.21mg ekv/l
Магнезий804245mg/l
Калций1506973mg/l
Сулфати2507167mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/10085<1KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/1001<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l