Кушбунар

Местност „Карандила“

Извор „Кушбунар“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.757.51pH
Електропроводимост2000678676µS/sm-1
Манган506211µg/l
Амониев йон0.500.024<0.013mg/l
Нитрити0.500.0220.004mg/l
Нитрати503.5<4.4mg/l
Желязо2001115µg/l
Фосфати0.50.1<0.2mg/l
Хлориди2505.26.1mg/l
Перманганатна окисляемост50.560.72mgO2/l
Обща твърдост127.357.17mg ekv/l
Магнезий809894mg/l
Калций150108107mg/l
Сулфати2506155mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100>10048KOE/ml
Ешерихия коли0/10001KOE/ml
Ентерококи0/1001<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l