Сивилова чешма

Републикански път Сливен – Карандила

Местност „Меча поляна“

„Сивилова чешма“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.50.5<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.57.41pH
Електропроводимост2000434386µS/sm-1
Манган50<1011µg/l
Амониев йон0.500.026<0.013mg/l
Нитрити0.500.017<0.07mg/l
Нитрати5018.8<4.4mg/l
Желязо2008169µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди250<1011mg/l
Перманганатна окисляемост50.400.72mgO2/l
Обща твърдост122.532.5mg ekv/l
Магнезий8049mg/l
Калций1506761mg/l
Сулфати2505155mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.50.050.05mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром5030<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/10092<1KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l