Твоята чешма

Републикански път Сливен -Карандила /през Даулите/

„Твоята чешма“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност-3.52FAU
Активна реакция6.5-9.58.328.29pH
Електропроводимост2000521498µS/sm-1
Манган50-37µg/l
Амониев йон0.500.099<0.013mg/l
Нитрити0.50-0.004mg/l
Нитрати50-<4.4mg/l
Желязо2007379µg/l
Фосфати0.5-<0.2mg/l
Хлориди250-14.8mg/l
Перманганатна окисляемост52.563.44mgO2/l
Обща твърдост12-4.5mg ekv/l
Магнезий80-52mg/l
Калций150-73mg/l
Сулфати250-49mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5-<0.1mg/l
Алуминий200-<100µg/l
Мед2-<0.1mg/l
Никел20-<10µg/l
Хром50-<50µg/l
Цианиди50-<10µg/l
Олово10-<10µg/l
Колиформи0/100>100>100KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/10018<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l