Турската чешма

Републикански път Сливен – Ичера

„Турската чешма“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017

Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.50.5<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.427.36pH
Електропроводимост2000508487µS/sm-1
Манган5097µg/l
Амониев йон0.500.051<0.013mg/l
Нитрити0.500.0130.002mg/l
Нитрати5027.414.8mg/l
Желязо200187µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди250316mg/l
Перманганатна окисляемост50.480.64mgO2/l
Обща твърдост123.034.17mg ekv/l
Магнезий80724mg/l
Калций1507893mg/l
Сулфати2504849mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром5030<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100<1<1KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l