Фурна Карандила

Местност „Карандила“

Чешма пред фурна „Карандила“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.247.28pH
Електропроводимост2000681651µS/sm-1
Манган50178µg/l
Амониев йон0.500.028<0.013mg/l
Нитрити0.500.0240.005mg/l
Нитрати503.9<4.4mg/l
Желязо2004028µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди2503.43.1mg/l
Перманганатна окисляемост50.560.56mgO2/l
Обща твърдост125.425.6mg ekv/l
Магнезий807376mg/l
Калций1507981mg/l
Сулфати2503945mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/1000<1KOE/ml
Ешерихия коли0/1000<1KOE/ml
Ентерококи0/1000<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l