АПТЕЧКА НА ПЪТЕЧКА

Днес поставихме първата АПТЕЧКА НА ПЪТЕЧКА!

Тя се намира в средата на дестинацията ДЛС – Тютюнлъка – Голяма Чаталка, в десния ръкав на разклона за Ветеранския заслон (С42.718056 И 26.346033).

Аптечката е изработена и монтирана от Атанас Атанасов. Изказваме благодарности на Веди Дизайн за външното оформление и светлоотразителните елементи. Вярваме, че тя ще бъде опазена, като това ще ни мотивира да сложим още Аптечки на Пътечки по други дестинации из Сливенския Балкан

Поставянето на аптечката е съгласувано с Дирекция на Природен парк „Сините камъни“