Кои сме ние

КАКВО ПРАВИМ...

Фондация Стария бряст постига изключително и непосредствено полезни цели за цялото общество на равноправна и демократична основа:

СПОРТ

Ние вярваме в дългосрочните ползи от спорта и популяризираме активния начин на живот.

ТУРИЗЪМ

Действаме за превръщането на град Сливен, Сливенския край и България, в популярна и атрактивна туристическа дестинация.

НАУКА

Подпомагаме изследвания в областта на културата, историята и екологията на града.

КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Подпомагаме опазването, поддържането и популяризирането на културното и историческо наследство.

ОБРАЗОВАНИЕ
Подкрепяме талантливи хора със стипендии и награди. Подпомагаме издаването на публикации и книги.
СЪХРАНЯВАНЕ НА НАШИТЕ КОРЕНИ

Подпомагаме запазване и укрепване на връзките помежду всички родолюбиви българи, свързани със Сливен от целият свят.

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

МАРАТОН ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ

Научи повече!

ЮНАШКИ ИГРИ "ХАЙДУШКА СРЕЩА"

Научи повече!

РЕКОРД НА ХАЙДУШКАТА ПЪТЕКА

Научи повече!

НАДБЯГАЙ ЛИФТ СЛИВЕН

Научи повече!

МАЩАБНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЛАНИНСКА ВОДА

Научи повече!

НАСЛЕДНИЦИ НА СТАРИЯ БРЯСТ

Научи повече!