Абланово

Републикански път Сливен – Карандила /през Даулите/

Местност „Абланово“

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Мерна единица
Цвятприемливприемлив
Вкусприемливприемлив
Мирисприемливприемлив
Мътност<1.5<1mg/l
Активна реакция6.5-9.57.67pH
Електропроводимост2000622µS/sm-1
Манган5025µg/l
Амониев йон0.500.027mg/l
Нитрити0.500.022mg/l
Нитрати50<4.4mg/l
Желязо20023µg/l
Фосфати0.5<0.2mg/l
Хлориди250<10mg/l
Перманганатна окисляемост50.88mgO2/l
Обща твърдост127.48mg ekv/l
Магнезий8058mg/l
Калций15076mg/l
Сулфати25061mg/l
Цинк4.0-mg/l
Флуор<1.50.06mg/l
Алуминий200<100µg/l
Мед2<0.10mg/l
Никел20<10µg/l
Хром50<50µg/l
Цианиди50<10µg/l
Олово10<10µg/l
Колиформи0/10049KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100-KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4-mg/l