Белите кайнаци

Местност „Карандила“

Пътека Горна лифтова станция – „Голяма Чаталка“ – Сливен

Извор „Белите кайнаци“

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Мерна единица
Цвятприемливприемлив
Вкусприемливприемлив
Мирисприемливприемлив
Мътност<1.50.5mg/l
Активна реакция6.5-9.57.47pH
Електропроводимост2000631µS/sm-1
Манган504.0µg/l
Амониев йон0.50<0.013mg/l
Нитрити0.500.044mg/l
Нитрати50<4.4mg/l
Желязо200<5µg/l
Фосфати0.5<0.2mg/l
Хлориди2503.7mg/l
Перманганатна окисляемост50.24mgO2/l
Обща твърдост125.2mg ekv/l
Магнезий8067mg/l
Калций15079mg/l
Сулфати25031mg/l
Цинк4.0-mg/l
Флуор<1.5<0.10mg/l
Алуминий200<100µg/l
Мед2<0.10mg/l
Никел20<20µg/l
Хром50<50µg/l
Цианиди5010µg/l
Олово10<10µg/l
Колиформи0/10020 KOE/ml
Ешерихия коли0/100>100 KOE/ml
Ентерококи0/1002 KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100-KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4-mg/l