Бялата чешма

Село Глушник, Републикански път Сливен – Бургас

КПП „16-ти километър“

„Бялата чешма“

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност-<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.497.51pH
Електропроводимост2000545538µS/sm-1
Манган50<1022µg/l
Амониев йон0.500.011<0.013mg/l
Нитрити0.500.019<0.007mg/l
Нитрати5010.87.1mg/l
Желязо200<5<5µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди2509.58.1mg/l
Перманганатна окисляемост50.640.4mgO2/l
Обща твърдост123.73.92mg ekv/l
Магнезий803233mg/l
Калций1507277mg/l
Сулфати2501921mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.50.250.2mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<20<10µg/l
Хром5030<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100<112KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l