Ветеранската чешма

Местност „Карандила“

Пътека Горна лифтова станция – „Голяма Чаталка“ – Сливен

„Ветеранската чешма“

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Мерна единица
Цвятприемливприемлив
Вкусприемливприемлив
Мирисприемливприемлив
Мътност<1.50.5mg/l
Активна реакция6.5-9.58.05pH
Електропроводимост2000591µS/sm-1
Манган50<10µg/l
Амониев йон0.50<0.013mg/l
Нитрити0.500.046mg/l
Нитрати50<4.4mg/l
Желязо200<5µg/l
Фосфати0.50.1mg/l
Хлориди2503.6mg/l
Перманганатна окисляемост50.40mgO2/l
Обща твърдост124.6mg ekv/l
Магнезий8061mg/l
Калций15068mg/l
Сулфати25027mg/l
Цинк4.0-mg/l
Флуор<1.5<0.1mg/l
Алуминий200<100µg/l
Мед2<0.10mg/l
Никел20<20µg/l
Хром50<50µg/l
Цианиди5010µg/l
Олово10<10µg/l
Колиформи0/100<1KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100-KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4-mg/l