Гунчов кайнак

Републикански път Сливен – Карандила /през Даулите/

Чешма над „Гунчов кайнак“

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Мерна единица
Цвятприемливприемлив
Вкусприемливприемлив
Мирисприемливприемлив
Мътност<1.5<1mg/l
Активна реакция6.5-9.57.19pH
Електропроводимост2000701µS/sm-1
Манган502µg/l
Амониев йон0.50-mg/l
Нитрити0.50-mg/l
Нитрати50-mg/l
Желязо200-µg/l
Фосфати0.5-mg/l
Хлориди250-mg/l
Перманганатна окисляемост5-mgO2/l
Обща твърдост125.32mg ekv/l
Магнезий8061mg/l
Калций15088mg/l
Сулфати250-mg/l
Цинк4.0-mg/l
Флуор<1.5-mg/l
Алуминий200-µg/l
Мед2-mg/l
Никел20-µg/l
Хром50-µg/l
Цианиди50-µg/l
Олово10-µg/l
Колиформи0/10058KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100-KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4-mg/l