Тръбата зад Техникум по текстил

Каптаж „Гюр Чешма“ – преливна тръба зад Техникум по текстил

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<11mg/l
Активна реакция6.5-9.57.427.46pH
Електропроводимост2000627594µS/sm-1
Манган504.0<10µg/l
Амониев йон0.500.026<0.013mg/l
Нитрити0.500.024<0.007mg/l
Нитрати509.7<4.4mg/l
Желязо2001714µg/l
Фосфати0.50.1<0.2mg/l
Хлориди2500.470.6mg/l
Перманганатна окисляемост50.880.72mgO2/l
Обща твърдост124.144.17mg ekv/l
Магнезий803838mg/l
Калций1507879mg/l
Сулфати2508479mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.50.47<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/1002<1KOE/ml
Ешерихия коли0/1003<1KOE/ml
Ентерококи0/1002<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l