Двата чучура – Бяла

Републикански път Сливен-Бяла

Чешма „Двата чучура“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.717.65pH
Електропроводимост2000672668µS/sm-1
Манган506.08µg/l
Амониев йон0.500.0340.010mg/l
Нитрити0.500.019<0.007mg/l
Нитрати502.6<4.4mg/l
Желязо200139µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди2500.330.4mg/l
Перманганатна окисляемост50.480.64mgO2/l
Обща твърдост124.465.2mg ekv/l
Магнезий802731mg/l
Калций15098115mg/l
Сулфати2506871mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.50.490.4mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/10089<1KOE/ml
Ешерихия коли0/1000<1KOE/ml
Ентерококи0/1000<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l