Долна лифтова станция

 Чешма  „Долна лифтова станция“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.50.50.5FAU
Активна реакция6.5-9.57.487.43pH
Електропроводимост2000616599µS/sm-1
Манган50<1010µg/l
Амониев йон0.500.050<0.013mg/l
Нитрити0.500.0120.011mg/l
Нитрати503.4<4.4mg/l
Желязо2001219µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди2503.9<10mg/l
Перманганатна окисляемост50.240.64mgO2/l
Обща твърдост124.964.92mg ekv/l
Магнезий806959mg/l
Калций1507079mg/l
Сулфати2504749mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/1000<1KOE/ml
Ешерихия коли0/1000<1KOE/ml
Ентерококи0/1000<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l