Думанова чешма

Републикански път Сливен – Ичера, Местност „Свлачището“

„Думанова чешма“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.257.3pH
Електропроводимост2000609606µS/sm-1
Манган5079µg/l
Амониев йон0.500.042<0.013mg/l
Нитрити0.500.019<0.007mg/l
Нитрати5016.4<4.4mg/l
Желязо20013<5µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди250123.7mg/l
Перманганатна окисляемост50.480.80mgO2/l
Обща твърдост124.035.25mg ekv/l
Магнезий802439mg/l
Калций15089108mg/l
Сулфати2504343mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100<179KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l