Един чучур – Бяла

Село Бяла, Местност „Сръбските колиби“

Чешма „Един чучур“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.597.4pH
Електропроводимост2000631596µS/sm-1
Манган5038µg/l
Амониев йон0.500.0760.007mg/l
Нитрити0.500.0320.003mg/l
Нитрати505.3<4.4mg/l
Желязо2002017µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди2500.30.5mg/l
Перманганатна окисляемост50.320.56mgO2/l
Обща твърдост123.644.5mg ekv/l
Магнезий802024mg/l
Калций15082102mg/l
Сулфати2505356mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.50.480.5mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/10018<1KOE/ml
Ешерихия коли0/1000<1KOE/ml
Ентерококи0/1001<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l