Златко чорбаджи

Местност „Равна река“

Чешма „Златко чорбаджи“ – бивак на Стоил войвода

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.287.25pH
Електропроводимост2000674655µS/sm-1
Манган50199µg/l
Амониев йон0.500.032<0.013mg/l
Нитрити0.500.022<0.07mg/l
Нитрати505.5<4.4mg/l
Желязо20012898µg/l
Фосфати0.50.1<0.2mg/l
Хлориди2504.76.2mg/l
Перманганатна окисляемост50.320.80mgO2/l
Обща твърдост125.575.5mg ekv/l
Магнезий807065mg/l
Калций1508689mg/l
Сулфати2507265mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100>10066KOE/ml
Ешерихия коли0/1000<1KOE/ml
Ентерококи0/1000<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l