Информационен център „Сини камъни“

Местност „Долна лифтова станция“

Чешма до реката срещу Информационен център „Сини камъни“, начало на „Хайдушка пътека“

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.50.51FAU
Активна реакция6.5-9.57.467.41pH
Електропроводимост2000617602µS/sm-1
Манган501713µg/l
Амониев йон0.500.021<0.013mg/l
Нитрити0.500.0160.09mg/l
Нитрати50<4.4<4.4mg/l
Желязо2002221µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди250<10<10mg/l
Перманганатна окисляемост50.480.96mgO2/l
Обща твърдост124.754.92mg ekv/l
Магнезий805759mg/l
Калций1507679mg/l
Сулфати2505250mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100<1<1KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l