Козето стадо

Местност „Кироолу“

Чешма „Козето стадо“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.727.7pH
Електропроводимост2000653637µS/sm-1
Манган501810µg/l
Амониев йон0.500.0310.008mg/l
Нитрити0.500.0230.004mg/l
Нитрати501.8<4.4mg/l
Желязо200<5<5µg/l
Фосфати0.50.10.1mg/l
Хлориди2503.23.5mg/l
Перманганатна окисляемост50.400.72mgO2/l
Обща твърдост125.686.35mg ekv/l
Магнезий807584mg/l
Калций1508494mg/l
Сулфати2504649mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий20010<100µg/l
Мед20.10<0.10mg/l
Никел20<20<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди5010<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100<1<1KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l