Кръстова чешма

Местност „Черковното“

„Кръстова чешма“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.50.5<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.327.31pH
Електропроводимост2000531526µS/sm-1
Манган5089µg/l
Амониев йон0.500.032<0.013mg/l
Нитрити0.500.014<0.007mg/l
Нитрати501.7<4.4mg/l
Желязо2001113µg/l
Фосфати0.50.1<0.2mg/l
Хлориди2503.23.8mg/l
Перманганатна окисляемост51.680.40mgO2/l
Обща твърдост123.674.53mg ekv/l
Магнезий801926mg/l
Калций15084101mg/l
Сулфати2505355mg/l
Цинк4.00.1-mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<10<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<10<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100>10085KOE/ml
Ешерихия коли0/1000<1KOE/ml
Ентерококи0/1000<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l