Свети Илия

Село Чинтулово, Манастир „Св. Илия“

Чешма пред манастира

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Мерна единица
Цвятприемливприемлив
Вкусприемливприемлив
Мирисприемливприемлив
Мътност<1.5<1mg/l
Активна реакция6.5-9.57.3pH
Електропроводимост2000853µS/sm-1
Манган5010µg/l
Амониев йон0.500.011mg/l
Нитрити0.500.028mg/l
Нитрати505.2mg/l
Желязо200<5µg/l
Фосфати0.50.1mg/l
Хлориди25013.5mg/l
Перманганатна окисляемост50.56mgO2/l
Обща твърдост125.93mg ekv/l
Магнезий8064mg/l
Калций150102mg/l
Сулфати25027mg/l
Цинк4.0-mg/l
Флуор<1.50.35mg/l
Алуминий200<100µg/l
Мед2<0.10mg/l
Никел20<20µg/l
Хром50<50µg/l
Цианиди5010µg/l
Олово10<10µg/l
Колиформи0/10055KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100-KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4-mg/l