Тодоровото аязмо

Местност „Тодоровото аязмо“

Чешма

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемлив-
Вкусприемливприемлив-
Мирисприемливприемлив-
Мътност<1.5<1-FAU
Активна реакция6.5-9.57.44-pH
Електропроводимост2000515-µS/sm-1
Манган505-µg/l
Амониев йон0.500.040-mg/l
Нитрити0.500.014-mg/l
Нитрати501.3-mg/l
Желязо20038-µg/l
Фосфати0.50.1-mg/l
Хлориди2505.1-mg/l
Перманганатна окисляемост51.76-mgO2/l
Обща твърдост123.42-mg ekv/l
Магнезий80<5-mg/l
Калций15091-mg/l
Сулфати25031-mg/l
Цинк4.00.05-mg/l
Флуор<1.5<0.1-mg/l
Алуминий200<10-µg/l
Мед2<0.10-mg/l
Никел20<10-µg/l
Хром50<10-µg/l
Цианиди50<10-µg/l
Олово10<10-µg/l
Колиформи0/100>1009KOE/ml
Ешерихия коли0/1000<1KOE/ml
Ентерококи0/1002<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l