Трите чучура – Бяла

Републикански път Сливен-Бяла

Чешма „Трите чучура“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Мерна единица
Цвятприемливприемлив
Вкусприемливприемлив
Мирисприемливприемлив
Мътност<1.5<1mg/l
Активна реакция6.5-9.57.63pH
Електропроводимост2000598µS/sm-1
Манган502.0µg/l
Амониев йон0.500.029mg/l
Нитрити0.500.027mg/l
Нитрати508.7mg/l
Желязо20030µg/l
Фосфати0.5<0.2mg/l
Хлориди2500.48mg/l
Перманганатна окисляемост50.24mgO2/l
Обща твърдост124.07mg ekv/l
Магнезий8022mg/l
Калций15092mg/l
Сулфати25074mg/l
Цинк4.0-mg/l
Флуор<1.50.5mg/l
Алуминий200<100µg/l
Мед2<0.10mg/l
Никел20<10µg/l
Хром50<50µg/l
Цианиди50<10µg/l
Олово10<10µg/l
Колиформи0/100>100KOE/ml
Ешерихия коли0/1000KOE/ml
Ентерококи0/1000KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100-KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4-mg/l