Чешма зад Туида

Крепост „Туида“

Чешма над крепостта

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<13FAU
Активна реакция6.5-9.57.918.02pH
Електропроводимост2000374368µS/sm-1
Манган501949µg/l
Амониев йон0.500.017<0.013mg/l
Нитрити0.500.025<0.007mg/l
Нитрати50<4.4<4.4mg/l
Желязо200912µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди2501.82.1mg/l
Перманганатна окисляемост50.561.92mgO2/l
Обща твърдост122.672.85mg ekv/l
Магнезий802327mg/l
Калций1505253mg/l
Сулфати2506361mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<20<20µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди502020µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100<1<1KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l