Хайдушка пътека

Местност „Карандила“

Чешма „Хайдушка пътека“ – до хотел „Карандила“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.5<1<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.327.31pH
Електропроводимост2000647626µS/sm-1
Манган50307µg/l
Амониев йон0.500.027<0.013mg/l
Нитрити0.500.0210.005mg/l
Нитрати50<4.4<4.4mg/l
Желязо2001328µg/l
Фосфати0.50.1<0.2mg/l
Хлориди2504.83.1mg/l
Перманганатна окисляемост50.240.56mgO2/l
Обща твърдост125.255.6mg ekv/l
Магнезий806776mg/l
Калций1508081mg/l
Сулфати2504545mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.5<0.1<0.1mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром50<50<50µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/1000<1KOE/ml
Ешерихия коли0/1000<1KOE/ml
Ентерококи0/1000<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l