Харамията

Републикански път Сливен – Карандила /през Даулите/

Чешма „Харамията“

 

ПоказателМаксимална
допустима
стойност
Резултат
Лято 2017
Резултат
Зима 2018
Мерна единица
Цвятприемливприемливприемлив
Вкусприемливприемливприемлив
Мирисприемливприемливприемлив
Мътност<1.50.5<1FAU
Активна реакция6.5-9.57.467.34pH
Електропроводимост2000408384µS/sm-1
Манган50611µg/l
Амониев йон0.500.031<0.013mg/l
Нитрити0.500.019<0.07mg/l
Нитрати5013.29.1mg/l
Желязо2002219µg/l
Фосфати0.5<0.2<0.2mg/l
Хлориди250<10<10mg/l
Перманганатна окисляемост50.320.40mgO2/l
Обща твърдост122.322.5mg ekv/l
Магнезий80250mg/l
Калций1506365mg/l
Сулфати2503441mg/l
Цинк4.0--mg/l
Флуор<1.50.050.05mg/l
Алуминий200<100<100µg/l
Мед2<0.10<0.10mg/l
Никел20<10<10µg/l
Хром503030µg/l
Цианиди50<10<10µg/l
Олово10<10<10µg/l
Колиформи0/100<1<1KOE/ml
Ешерихия коли0/100<1<1KOE/ml
Ентерококи0/100<1<1KOE/ml
Клостридиум перфрингенс0/100--KOE/ml
Остатъчен хлор0.3-0.4--mg/l