ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЛАНИНСКИ ИЗВОРИ

 

 

Фондация Стария бряст стартира първото мащабно изследване на водата от всички планински водоизточници на Сините камъни, Карандила и околностите на град Сливен. Анализират се пълен набор от физико-химични и микробиологични показатели, включително и съдържание на уран и други радиоактивни изотопи. Изследването се провежда четири пъти годишно, през всеки сезон, и се осъществява съвместно с ВИК – Сливен.